Ośrodek Adopcyjny pracuje od poniedziałku do piątku:

poniedziałek: 9.00-16.00

wtorek: 8.30 – 19.00

środa: 8.30 – 18.00

czwartek: 9.00 – 16.00

piątek: 9.00 – 15.00

Na pierwsze, informacyjne rozmowy z kandydatami umawia się dyrektor ośrodka wg indywidualnych ustaleń, stałym dniem popołudniowych spotkań jest wtorek w godzinach 13.00-19.00. Każdy psycholog ma także jeden popołudniowy dyżur w godzinach 12.00-18.00.

Spotkania grupowe dla kandydatów odbywają się w jeden wybrany dzień tygodnia przez siedem kolejnych tygodni (spotkań grupowych jest bowiem siedem).

Kontakt z ośrodkiem:

Jeżeli możesz, wesprzyj naszą pracę jako organizacji pożytku publicznego:

1% podatku: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  KRS 0000 188 923  z dopiskiem:  dla Ośrodka Adopcyjnego w Krakowie

Dziękujemy!

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY OŚRODKA ADOPCYJNEGO zgodnie z RODO

Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu „Organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych w latach 2023-2027”.Kwota dofinansowania wynosi 4 337 820 zł, a całkowita wartość to 4 645 845 zł.