Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie jest specjalistyczną placówką niepubliczną prowadzoną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Krakowski.

NIP 676-225-74-62

REGON 356796730

Konto bankowe: PEKAO S.A. III O/ Kraków 38 1240 2294 1111 0000 3723 9323