Joanna Gabańska

Dyrektor, psycholog, pedagog specjalny, psychoterapeuta psychodynamiczny po całościowym szkoleniu w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, nauczyciel mianowany, posiada doświadczenie w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży z deficytami rozwojowymi, w diagnozie i terapii dorosłych z zaburzeniami osobowości oraz w diagnozowaniu i wspieraniu rodzin dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami psychologii i kierunków pedagogicznych oraz w nadzorze nad pracą ośrodków adopcyjnych w Krakowie

Wioletta Micek

Psycholog, prowadzi własną praktykę psychoterapeutyczną; ukończyła atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, 4,5-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii, organizowane przy Klinice Psychiatrii CM UJ, w tym studium podyplomowe z Terapii Rodzin; posiada kwalifikacje w zakresie diagnozy i terapii dzieci z niepełnowartościowym układem nerwowym oraz dzieci z zaburzeniami lękowymi, doświadczenie w terapii indywidualnej, małżeńskiej i rodzinnej oraz długoletnie doświadczenie w prowadzeniu procedur adopcyjnych

Dominika Motyl

Psycholog, ukończyła 2,5 letnie Studium Terapii Dziecka i Rodziny w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej oraz dwustopniowe szkolenie w zakresie Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, posiada kwalifikacje w zakresie stosowania Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej, w zakresie diagnozy i terapii dzieci z niepełnowartościowym układem nerwowym oraz dzieci zaniedbywanych i nadużywanych, posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu procedur adopcyjnych

Dominika Piotrowska – Pitucha

Psycholog, trener programu „Pride”, ukończyła szkolenie w zakresie Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, posiada kwalifikacje w zakresie stosowania Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej, posiada kilkuletnie doświadczenie w diagnozowaniu i wspieraniu rodzin biologicznych i zastępczych oraz w prowadzeniu procedur adopcyjnych

Joanna Pilch

pedagog

Justyna Kranc

pedagog

Agnieszka Balicka

Pracownik administracyjny

W prowadzeniu procedur adopcyjnych Ośrodek zatrudnia na podstawie umów cywilno-prawnych specjalistów-praktyków:

  • prawnika, specjalizującego się w zagadnieniach prawa rodzinnego i opiekuńczego,
  • lekarza-pediatrę,
  • rehabilitanta dziecięcego
  • dyplomowaną pielęgniarkę-położną