Ośrodek Adopcyjny oferuje BEZPŁATNE  poradnictwo i terapię dla:

 1. rodzin adopcyjnych, które doświadczają różnego typu trudności:
  • we wzajemnych relacjach w rodzinie, w tym szczególnie w procesie budowania i podtrzymywania bliskiej więzi z dzieckiem – terapia zaburzeń przywiązania,
  • w kształtowaniu tożsamości dziecka, w tym szczególnie w poszukiwaniu przez nie biologicznych korzeni swojej tożsamości w okresie dorastania,
  • w przeżywaniu przez dziecko żałoby związanej ze stratą rodziny biologicznej czy/i wcześniejszej rodziny zastępczej,
  • w tworzeniu i utrzymywaniu pozytywnego obrazu siebie u rodziców adopcyjnych jako „wystarczająco dobrych rodziców”, akceptujących przeżywanie trudności i otwartych na poszukiwanie wsparcia
 2. par, doświadczających poczucia braku i straty w obliczu własnej bezdzietności a także przeżywających żałobę po nieudanych próbach in vitro poronieniach
 3. dorosłych dzieci adoptowanych, doświadczających problemów z poczuciem własnej wartości, tożsamości, więzi
 4. rodziców (a zwłaszcza matek), doświadczających poczucia żalu, braku czy winy, związanego z decyzją o oddaniu dziecka do adopcji, nawet po wielu latach od jej podjęcia
 5. a także poradnictwo rodzinne w sytuacjach zagrażających zaburzeniami więzi w relacjach dzieci – rodzice, związanych z doświadczeniami separacji rodziców, rozwodu, rekonstrukcji związków

We wszystkich doświadczanych trudnościach osoby zgłaszające się do ośrodka mogą liczyć na fachową i pełną zrozumienia pomoc ze strony pracujących tu psychologów. 

Nasi psycholodzy prowadzą poradnictwo i wsparcie diagnostyczno-terapeutyczne w zgłaszanych przez rodziny problemach, szczególną uwagę kierując na zaburzenia w budowaniu więzi z dziećmi, z wykorzystaniem elementów terapii opartej na przywiązaniu (ang. „attachment-based therapy”) oraz elementów poznawczo-behawioralnej terapii dzieci z doświadczeniem traumy (ang. „trauma-focused cognitive-behavioral therapy” ).

Mają także doświadczenie w prowadzeniu oddziaływań terapeutycznych w przeżywaniu straty i żałoby związanych z nieskutecznością naturalnych i wspomaganych starań o posiadanie biologicznych dzieci oraz w udzielaniu wsparcia dorosłym dzieciom adoptowanym. 

Jeżeli, jako rodzic adopcyjny, doświadczasz trudności w budowaniu przywiązania ze swoim dzieckiem, czy jakichkolwiek innych problemów, zaburzających funkcjonowanie Twojej rodziny i naruszających poczucie satysfakcji w codziennym wspólnym życiu, skontaktuj się z nami (dane do kontaktu znajdziesz w zakładce Kontakt). 

Jeżeli, jako osoba pragnąca zostać rodzicem, doświadczasz bólu niespełnienia w swojej bezdzietności, skontaktuj się z nami (dane do kontaktu znajdziesz w zakładce Kontakt). 

Jeżeli, jako dorosłe dziecko adoptowane, doświadczasz trudności w zrozumieniu siebie i odnalezieniu własnej życiowej drogi, skontaktuj się z nami (dane do kontaktu znajdziesz w zakładce Kontakt). 

Jeżeli, jako matka, która podjęła decyzję o oddaniu dziecka do adopcji, doświadczasz, nawet po wielu latach, poczucia żalu i straty w swoim obecnym życiu, skontaktuj się z nami (dane do kontaktu znajdziesz w zakładce Kontakt). 

Pamiętaj, nie jesteś sam ze swoimi problemami, możesz liczyć na naszą pomoc!