„ADOPCJA ZMIENIA NIE TYLKO DZIECKO” – Konferencja Naukowa 27 listopada 2015r.

  • Post category:Wydarzenia
                  Dnia 27 listopada 2015r. Pani Joanna Gabańska, dyrektor naszego ośrodka, została zaproszona do udziału w konferencji naukowej „Adopcja zmienia nie tylko dziecko”, zorganizowanej w Instytucie Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
                 Celem konferencji, co zostało wskazane w jej temacie, było podkreślenie, że przysposobienie dziecka, poprzez które tworzy się rodzina adopcyjna, zmienia rzeczywistość, w tym zwłaszcza psychologiczną i społeczną, całego układu rodzinnego, w znaczący sposób kształtuje nową jakość w doświadczeniu osobistym, małżeńskim i rodzinnym adopcyjnych rodziców, staje się wyzwaniem do rozwoju, na miarę często niekonieczną w rodzinach biologicznych.
                  Pani Joanna Gabańska odpowiadała na wiele pytań ze strony zarówno innych prelegentów, jak i słuchaczy, dotyczących zwłaszcza czynników decydujących o długoterminowym powodzeniu adopcji a także możliwości prowadzenia oddziaływań wspierających i terapeutycznych w sytuacjach doświadczanych przez rodziny adopcyjne problemów.
PLAN KONFERENCJI:
9.00-10.00 – rejestracja uczestników Konferencji Naukowej
10.00-10.15 – otwarcie konferencji przez władze Uczelni
10.15-10.30 – referat  „ Czego nie wiemy o sobie. Człowiek w zmieniającym się społeczeństwie.” – dr hab. Andrzej Ryk, prof. UP
10.30-10.50 – referat „Wspomaganie rozwoju więzi w rodzinie adopcyjnej” – dr Agnieszka Lasota
10.50-11.20 – referat „Adopcja, ludzie, instytucje”- Dyrektor Ośrodka Adopcyjnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Joanna Gabańska
11.20-11.50 – referat „Problemy rodziny zastępczej z perspektywy opiekuna prawnego” –  dr Wiesława Kogut
11.50-12.10 – PRZERWA KAWOWA
12.10-12.40 – referat Dyrektor Ośrodka Adopcyjnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Joanna Gabańska „Adopcje międzynarodowe”
12.40-13.00 – referat „Historia procesu zmian rozumienia adopcji w Polsce” -Student III roku Historii i Filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim Robert Fraj
13.00-13.20 – referat „Tożsamość w biografii adopcyjnej” – dr Ewa Śliwa
13.20-14.30 – pytania otwarte, dyskusja