DZIEŃ OTWARTY W NASZYM OŚRODKU – 10 grudnia 2014

  • Post category:Wydarzenia

Dnia 10 grudnia 2014r. odbył się już kolejny Dzień Otwarty Ośrodka Adopcyjnego TPD w Krakowie. Zwyczajem roku ubiegłego, również w tym roku, wszystkie osoby rozważające możliwość przysposobienia dziecka miały sposobność telefonicznego bądź osobistego kontaktu z ośrodkiem aby uzyskać wszelkie informacje związane z procedurą przygotowania się do roli rodzica adopcyjnego.
W czasie Dnia Otwartego odbyło się spotkanie pracowników ośrodka z dyrektorami i kierownikami bądź koordynatorami pieczy zastępczej z Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z powiatów współpracujących z naszym ośrodkiem tj. z Myślenic, Wadowic, Oświęcimia i Suchej Beskidzkiej.
Spotkanie było poświęcone omówieniu dalszych i nowych form współpracy miedzy ośrodkiem a organizatorami pieczy zastępczej w powiatach, zwłaszcza w kontekście nowelizacji zapisów Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie tej współpracy.