TPD w Krakowie

Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie jest specjalistyczną placówką niepubliczną prowadzoną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Krakowski

NIP 676-225-74-62
REGON 356796730

Nr konta:
PEKAO S.A. III O/ Kraków
38 1240 2294 1111 0000 3723 9323