Uprzejmie zawiadamiamy, że kolejne spotkanie grupy warsztatowej dla przyszłych babć i dziadków adopcyjnych odbędzie się dnia 16 lipca o godz. 12.00.

Kandydatów oczekujących na dziecko zainteresowanych udziałem swoich
rodziców w tej grupie zapraszamy do kontaktu z ośrodkiem pod numerem
telefonu 12 632 11 71.

Już teraz serdecznie zapraszamy przyszłe adopcyjne babcie i dziadków na spotkanie!