W Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Krakowie jak zwykle dzieje się wiele, zapraszamy wszystkich do śledzenia Aktualności TPD w Krakowie, warto zobaczyć co robimy dla dzieci i razem z dziećmi!

 

Z początkiem grudnia w sklepach PEPCO pojawił się miś, który pomaga dzieciom. Połowa zysku ze sprzedaży misiów przeznaczana jest na projekty Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w całej Polsce, w tym także w Krakowie.

 

Dnia 09 października o godz. 11.00 w budynku Biura Oddziału Miejskiego Krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, mieszczącego się przy ul. Lenartowicza 14, w celu rozstrzygnięcia konkursu na Maskotkę TPD z okazji Jubileuszu 100-lecia naszej organizacji, zebrała się komisja konkursowa, która dokonała analizy 68 prac nadesłanych z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z rejonu całej Polski. I miejsce przyznano Maskotce wykonanej przez Amelię Maksym (12 lat) ze Świetlicy Środowiskowej TPD „Chatka Puchatka” w Krakowie, II miejsce Maskotce wykonanej przez  Laura Papis (9 lat) z Oddziału Miejskiego TPD w Częstochowie. Wybór był niezwykle trudny, prace odznaczały się dużymi walorami plastycznymi i koncepcyjnymi. Mamy nadzieję, że już niedługo poznamy bliżej Maskotkę 100-lecia!

 

Od maja krakowskie TPD gości w swoich świetlicach wolontariuszy z różnych stron świata: Filipiny, Algieria, Chiny, Indie, Stany Zjednoczone. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji -Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w Warszawie, przyznała Oddziałowi Miejskiemu Krakowskiemu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci status organizacji przyjmującej Wolontariat Europejski EVS, ważny do końca 2020 r.